Nawozy azotowe

Podczas stosowania nawozów azotowych należy wziąć pod uwagę formy występowania azotu w tych nawozach.

Ogólnie mówiąc azot w nawozach występuje w trzech formach: amonowej i saletrzanej (zwanej również azotanowej) oraz amidowej. W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć można stosować nawozy w których występują różne proporcje tych form. Dlatego warto wiedzieć, czym się one różnią a przynajmniej jak szybko będą przenikały do gleby i przyswajane przez roślinę.

Forma azotanowa jest szybko uwalnianą (czyli natychmiast działającą) formą azotu.

Nawozy azotowe

Możliwość komentowania została wyłączona.